Η εταιρία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ. ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ με δ.τ. << ΖΕΥΣ SECURITY >> ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1998 από τον κ. Φατεσίδη Δημήτρη του Ανδρέα, με διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ». Είναι κάτοχος Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας με αριθμό 3015/39/60/267-ια΄. Από το Μάρτιο του 2004 ιδρύθηκε παράλληλα και η εταιρία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ. ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ με δ.τ. << ΖΕΥΣ SECURITY >> – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας πάλι από τον κ. Φατεσίδη Δημήτρη του Ανδρέα και διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ SECURITY» με αριθμό άδειας 3015/39/60/1101.δ΄.

Βασική επιδίωξη είναι η συνεχής ανάπτυξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.

Ταυτόχρονα και μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα η εταιρία ασπάστηκε τις ανάγκες της αγοράς και στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρόσθεσε στις δραστηριότητές της και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με περιορισμένο ακόμη κύκλο εργασιών.
Η εταιρία ιδρύθηκε σε χρονική περίοδο που οι ανάγκες της κοινωνίας καθιστούσαν απαραίτητη την ύπαρξη ειδικών επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης (τόσο των κτιριακών εγκαταστάσεων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στους χώρους αυτούς).
Αρχική προσπάθεια της εταιρίας ήταν να μπορέσει να καταστήσει αισθητή την ύπαρξή της στο χώρο αυτό και να μπορέσει να αποδείξει ότι μπορεί να συναγωνιστεί επάξια τις ανταγωνίστριες εταιρίες που υπήρχαν ήδη με αυτό το αντικείμενο και καταλάμβαναν ένα μεγάλο μερίδιο των εργασιών που προέκυπταν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό η εταιρία επέλεξε να ξεκινήσει με τη συμμετοχή της σε μειοδοτικούς ή μη διαγωνισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την υπογραφή συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην πώληση και τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων συναγερμού και κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης υψηλής ποιότητας.
Οι στόχοι της εταιρίας είναι να παρέχει σύγχρονες Υπηρεσίες , να αξιοποιεί κάθε στοιχείο της αγοράς και να πετυχαίνει έτσι τη βελτίωσή της και μέσα από αυτήν, την βελτιστοποίηση των παρεχομένων Υπηρεσιών προς τον Πελάτη.

Η επίτευξη των στόχων είναι καθημερινή πρακτική καθώς η εταιρία φροντίζει να κατέχει και να υλοποιεί συνεχώς:

  • την στελέχωσή της με το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό της αγοράς,
  • την σύγχρονη οργάνωσή της και
  • την πελατοκεντρικής της φιλοσοφία

Η έδρα της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ. ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ με δ.τ. << ΖΕΥΣ SECURITY >> είναι στην εξής Διεύθυνση :
Ι. Δραγούμη 4
Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ : (2310) 232330
Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Ο σκοπός της εταιρίας, καθώς επίσης και το πεδίο πιστοποίησής της, είναι:

  • Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης.
  • Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.
Scroll to Top
Scroll to Top